Våre forsknings- og innovasjonsprosjekter

Smart Innovation, med NCE-klyngen, har over en lang tid opparbeidet seg unik kompetanse innen områdene energi og digitale teknologier, og er involvert i over 20 FoUI-prosjekter av ulik størrelse. I et internasjonalt perspektiv, så deltar Smart Innovation i EU-programmet Horizon 2020, som går over 7 år. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med en ramme på 80 milliarder euro, og innehar blant annet prosjektene EMPOWER og PERMIDES.