NCE står for Norwegian Centres of Expertise, og er Norges tyngste satsning på utvikling av konkurransedyktige og dynamiske næringsklynger på tvers av bransjer og sektorer både nasjonalt og internasjonalt. I Norge er det totalt 14 næringsklynger som er kvalifisert for NCE-programmet, hvorav NCE Smart Energy Markets er en av dem.

Om NCE-prosjektet

Den raskest voksende og mest internasjonalt orienterte energi- og IKT-næringsklyngen i Norge
I 2009 ble Smart Energy Markets-klyngen, ledet av Smart Innovation Norway, en norsk Centre of Expertise. NCE Smart sitter med en unik kompetanse og kunnskap innen energi og digitale teknologier, og er i så måte en sterk innovasjonsmotor fordi klyngen både effektiviserer offentlig sektor, skaper næringsutvikling og tilrettelegger for betydelige fremtidige markedsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Ekspertkompetanse innen energi
Energi er sentralt i klyngens prosjekter og dette har gitt konkret kompetanse og erfaring innen forsknings- og utviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Tildelingen av det prestisjetunge PERMIDES-prosjektet i EUs program Horizon 2020 er et godt eksempel på dette. Her skal klyngen overføre sin ekspertkompetanse innen digitale teknologer og Big Data Analytics fra energisektoren til en ny arena til Personifisert Medisinering innenfor kreftbehandling. Dette er et samarbeid mellom NCE Smart, NCE Oslo Cancer Cluster og 4 andre internasjonale aktører (Tyskland og Østerrike).

Klyngene som omstillingsmotor
NCE Smart Energy Markets er én av tre utvalgte klynger i det store innovasjonsprosjektet til Innovasjon Norge, som skal ta grep om omstillingen av norsk næringsliv. Programmet «klyngene som omstillingsmotor» har som formål å systematisk dele kunnskap og teknologi fra de beste klyngene og miljøene, til andre klynger og sektorer i Norge. Programmet startet opp i 2015, og skal videreføres og oppskaleres i 2016. Full finansiering og lansering av programmet er foreslått Q1 2017.

Bli medlem i NCE-klyngen og få tilgang til unik kompetanse fra et nettverk i sterk vekst.

Er din bedrift godt nok rustet for de store, digitale endringene som kommer fremover? Vårt nettverk sitter på kompetansen som kan øke selskapets konkurransefortrinn i markedet fremover.

Relaterte sider:

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat:

Partneransvarlig Jon-Vidar Knold: