Våre klyngemedlemmer

Nord Pool Consulting / Bredesen Consulting

NCE Smart Energy Markets-klynge i Østfold omfatter akademiske institutter, kommuner og industri- og forskningspartnere med kompetanse innen IKT, Big Data, energi og klima.

Nye partnere i 2016 er Wago, Halogen, Nxtech, Lyse, Kongsberg, Energea, Com4, E2U, Nordpool, Flowit, Powunit, Batteriretur, Enirontech, Universitetet i Stavanger, Bærum kommune, Hurum kommune, Østfold Energi og Markedspartner. Vi har i tillegg fått tre nye assosiert partner: Abelia, Nordic Edge, Cap Gemini.