PANGSTART – forretningsutvikling på rekordtid

Er du en gründer eller en oppstartsbedrift? Så tilbyr vi deg:
  • Forretningsutvikling
  • Rådgiver og nettverking tilpasset ditt prosjekt
  • Bistand til å innhente relevant finansiering og til slutt presentere forretningskonseptet for et investorpanel.
Gjennomføres i perioden fra 14. mars til 25. april
  • Samlinger med foredrag og felles veiledning
  • Tilpasset individuell veiledning mellom samlingene
  • Tilgang på kontorplass med relevante ressurspersoner
  • PANGSTART har gratis deltakelse
PANGSTART er støttet av:
Løpende opptak:
  • Første opptak: søknadsfrist 26. februar
  • Andre opptak: søknadsfrist 5. mars
PANGSTART gjennomføres i samarbeid med:
NÅR: 14. mars – 25. april
HVOR: Halden og Oslo
PRIS: Gratis

.

.

Kontaktinformasjon:
sindre.helgheim@ncesmart.com