Show & tell nettverksmøte

-med IPCO, Powunit og E2U Systems

I samarbeid med Østfold Nyskapingsnettverk , ønsker vi deg velkommen til uformell nettverking i Simulatorsenteret den 31. mars fra 9-12. Her får du mulighet til å bli kjent med noen av de nyeste partnere i NCE Smart-klyngen, samt stifte bekjentskap med andre aktuelle bedrifter og organisasjoner i nettverket.

IPCO, Powunit og E2U Systems vil gi deg innsyn i hvordan de har utnyttet sin ekspertise innen nye digitale teknologier for å skape nye forretningsområder.

Foreløpig program:
  • 09:00- 09:15: Velkommen
  • 09-15-10:30: 3 NCE Smart-partnere forteller om hvordan de har utnyttet mulighetene og fått fotfeste i nisjer innenfor etablerte markeder.
  • 10:30 – 11:00: Diskusjon og erfaringsutveksling
  • 11:00 – 12:00: Mingling og enkel lunsj
Om bedriftene:
  • IPCO. Halden-baserte IPCO AS ble etablert tidlig i 2011 av erfarne ledere fra telekombransjen. Du får høre hvordan de søker nye telekom-forretningsmodeller og inntektsstrømmer gjennom smart innovasjon og avansert næringsutvikling.
  • Powunits primærprodukter er energiløsninger som inngår i sirkulær økonomi. Dette er energiløsninger som baseres på fornybar energi fra sol og eller vind. POWunit kan fortelle om kritiske energisystemer og mulighetsgjenkjennelse.
  • E2U Systems ble etablert våren 2016 og har sitt hovedsete på Kråkerøy i Fredrikstad. Et intelligent kontaktpunkt for bruk i boliger og bygninger for administrasjon, visualisering og kontroll av energiforbruk. Hør hvordan en smart løsning kan overføres til flere bransjer.
NÅR: 31. mars, 09-12
HVOR: Remmen kunnskapspark
PRIS: Gratis

Kontaktinformasjon: Partneransvarlig Jon-Vidar Knold